TIZENKETTEDIK BOLYGÓ
 
Egyre több embert foglalkoztat a 2012 gondolata. Vajon mi lesz ez után és miért ép 2012? Miért 2012 - ig írták meg a Mayák a naptárukat? Talán tovább nem tudták volna megírni? És még számtalan kérdés izgatja a ma emberét ezzel kapcsolatban. Mi is az a 12. bolygó. Ki is valójában Nibura, vagy Nubira, Nibiru, vagy Nimród? 
Az emberiség elég régóta keresi a multat kutatva, miként keletkezett az élet a földön? Honnan csöppent le a földre az ember? Miből lett ez a mai nagy tudás? És miért nem tudunk most annyit, mit elődeink sok ezer esztendeje? Mit üzennek a gigantikus méretű szobrok, piramisok, sziklatemplomok világszerte? Milyen civilizáció lenyomatai ezek? Számtalan kérdés, ami elméleteket szült a megmagyarázhatatlan dolgok elfogadására. Mert amit nem ismerünk, az még attól létezik és van. Ehelyett elméleteket gyártottak az emberek. A mitológiákban fenn maradt ugyan hogy első „telepesek óriások voltak a földön, akik isteneknek nevezték magukat.” Ami igaz. Csakhogy az idő múlásával a ciklusok váltásaival, feledésbe merült a valóság, miután már tovább álltak az óriások, akik egyben istenek voltak, és így a mitológiát a földön maradottak írásba foglalták, (röghöz kötötték) mozdulatlanná tették, s idő multával sok, sok ezer esztendőre rá már nem értették, majd félre értelmezték az emberek, lett belőle egy isten, aki hatalmas, mindenható, és egyéb tulajdonságokkal felruházták. Volt és most is van a földnek olyan pontja, ahol a kultúra magas szinten állt és ezer kilométerekre pedig nagyon egyszerű életmód volt (van) tapasztalható. Vajon miként lehetséges ez? A kérdések megválaszolása újabb kérdéseket szül.
 
Kezdjük az elején. A teremtés óta rengeteg idő telt el. Ez idő alatt a TEREMTÉS TÖRVÉNYE semmit sem változott, mindössze az idő távlatából feledésbe merült, részletekre esett szét, s egységében nem látó ember, a törvény hiányában, félelemben él, s félelmében kapkodóvá, hibát, hibává halmozott, s most már azt sem tudja, merre van előre. Pedig, mindössze kiszerette volna javítani a hibáit, de a TÖRVÉNY ismerete nélkül mind ez lehetetlen. Jézus ezért mondotta; „Új parancsot adok néktek, SZERETET. Ez a minden hibát törlő program, mely kijavítja a hibákat anélkül, hogy újra értelmezni kellene a régmúlt hibáit, és előre vetíti a szebb jövő képletét a szeretet útján.
Nézzük az elején:
A KEZDET VILÁGÁBÓL A KOS CSILLAGKÉPBŐL,  érkezett a Földre az első emberpár ADAMU és HÉVEKUS amikor a Föld napja a KOS jegyében állt.

Őket elkisérte A SZÁRNYAS ÉGI KOS IS, AKIT ÍZ-TEN RENDELT MELLÉJÜK AZ ÉLET KEZDETÉNEK IRÁNYÍTÓJÁUL. Így lett az idő múlásával ADAMUból Ádám és HÉVEKUSból Éva a Kosból pedig "birka nép". Ha magunkra ismerünk, akkor jó úton haladunk a felismerés felé. A reinkarnáció törlésének köszönhetően fel sem merül az a kérdés, hogy a TEREMTŐ ATYA ÉS AZ ANYA megtekintené-e közelebbről is a teremtett világát? Pedig a fennmaradt mitológiák pontosan erről szólnak. Mivel a tér és időlátásmódunkat lekorlátozták, nagy és hihetetlen dolgokban a ma élő ember hinni sem mer ezért aztán el sem hiszi, hogy az első ember pár aki a földre érkezett fizikai testben, az maga a Teremtő Atya és maga a Teremtő Anya másnéven a NAGYBOLDOGASZONY.

 

 Mondhatnák elfogult vagyok, de nem. Minden nyom ide vezet a világ bármelypontjáról is nézzük, és nem pedig Rómába.

A világ pontosan tudja mikor mi történt, keresi, kutatja a bizonyítékok pedig a „műgyűjtőknél” vannak a világ számos pontján, amit hivatalosan úgy hívnak múzeum. A dolgok kilettek mozdítva eredeti helyükről pusztán a kíváncsiság a felfedezés kedvéért, s ezzel elkövetve azt a hibát, hogy nem működik jól az energia mező, amit elődeink pontosan tudtak miért csináltak. Egy obeliszket véletlenül Rómába vittek. Szent Péter bazilika előtti téren áll, hirdetvén egy letünt kultúra nyomát,(ami mégsem tünt le mert a NAP világosan utat mutat a sötétben tévejgők számára is) és „hirdetvén faragott képet és bálványokat ne imádj.”
 
Részlet Kulcsár Árpád 
A Nap imádói
Egyiptom Rómában
 
Az egyiptomi napkultusz egyik lényeges kultikus kelléke, az obeliszk furcsa módon fontos szerepet kapott az újabbkori európai egyházi építészetben. Ez annál is különösebb, hiszen a szóban forgó időszakra, a XVI. századra névlegesen az egész kontinens keresztény lett,

A képen látható szárnyas kos a Louvere Múzeumban van kiállítva és "Adzsemből -- Nimrud országából -- való.

                                                                                              s a kereszténység, épp a fentebb felsorolt ó- és újszövetségi részek alapján teljességgel összeegyeztethetetlen a napkultusz bármilyen formájával. Az obeliszkek viszont kifejezetten pogány vallási célra készültek. A többnyire az asszuáni kőfejtőben bányászott, 10-30 m hosszú, egy tömbből faragott vörösgránit oszlopok oldalait általában hieroglifákkal díszítették, melyek a napistennek ajánlott feliratok, "szent vésetek" voltak. A naptemplomok oreiül szolgáltak, azok bejárata előtt. Mindegyiknek külön papja és saját neve volt.
Nyilvánvaló pogány kultikus funkcióik ellenére az obeliszkek felállításának legfőbb szorgalmazói a XV-XVI. században a pápák közül kerültek ki. Nekik sikerült végül meghonosítani a naposzlopokat a kontinens építészetében. A jelenség gyökerei az ókori Rómába nyúlnak vissza. Pontosan a római császárság megszületésekor széles kapu tárult a napkultusz e fontos kellékei előtt a birodalom központja, Róma felé. Az első császár, Augustus, aki egyben a naptisztelet egyik első buzgó képviselőjeként is ismeretes, külön hajót készíttetett arra a célra, hogy Egyiptomból Rómába hozassa az i. e. VII. században, I. Psammetichus fáraó idején faragott
26 m magas obeliszket. Ez a később, 1789-tol újra felállított oszlop új funkciót kapott: az olasz parlament előtti teret vigyázza. Augustus még további obeliszkeket hozatott Rómába, s hasonlóan cselekedett a hírhedt Caligula és Claudius császár is. Tucatnyi eredeti egyiptomi naposzlop került ily módon a fővárosba. Sot az I. század végén és a II. század elején Domitianus és Hadrianus császárok maguk is faragtattak obeliszkeket, hieroglifákkal díszíttetve oldalaikat. A népvándorlás viharai során azonban e naposzlopok többsége ledőlt, megfeledkeztek róluk. Csak egy évezreddel később, a XV. század közepén V. Miklós pápa indítványozta először, hogy a Caligula által az egyik legfőbb egyiptomi napkultuszközpontból, Heliopolisból ("Napváros") Rómába hozatott és saját cirkuszában fölállított obeliszket helyezzék át a Szent Péter bazilika főhomlokzata elé. A terv megvalósítása azonban több mint egy évszázadot váratott magára, hiszen a 340 tonna súlyú, 25 m magas gránittömb átszállítása nem akármekkora technikai bravúrt, illetve költségeket igényelt. Végül 1586-ban V. Sixtus megbízásából, építészének, Domenico Fontanának irányításával, négy hónapi munkával, 900 munkás és 74 ló segédletével a pápai főtemplom főbejárata elé kerülhetett a hatalmas egyiptomi naposzlop. Eszmei jellegében voltaképpen nem is tekinthető egyedülállónak, hiszen jól illeszkedik a bazilika alatt húzódó egyik mauzóleum színes mozaikjához, amelyen a napisten jellegzetes négylovas napszekerét a minden bizonnyal Krisztusként értelmezett Apollon-Héliosz hajtja az égbolton át.
A pápa részéről korántsem csupán egy extravagáns ötlet kivitelezése volt az obeliszk felállíttatása, hanem egy átgondolt koncepció szerves része. V. Sixtus ugyanis elhatározta, hogy fellendíti a Rómába irányuló zarándoklatokat. Ennek érdekében tervbe vette, hogy a fobb zarándoktemplomokat sugárutakkal kössék össze, s úgy gondolta, hogy minden egyes ilyen széles úton a naposzlopok mutassák az embereknek a megfelelő irányt. Így aztán némely fáraót is megszégyenítő buzgalommal állíttatta fel egymás után az obeliszkeket a város meghatározó jelentoségű pontjain. Az első siker után egy évvel, 1587-ben már a Santa Maria Maggiore szentélye melletti téren is naposzlop magasodott.
1588-ban a második legjelentősebb pápai templom, a lateráni bazilika elé a Rómában található legnagyobb méretű,
32 m magas naposzlopot állíttatta fel, amely az egyiptomi napkultusz másik fő centrumából, Thébából származott. Az sem zavarta, hogy a hatalmas oszlop három darabba volt törve. Fáradságot nem kímélve egybefogattatta és felállíttatta. A következő évben pedig már az ötödik obeliszk fürödhetett a római nap sugaraiban.
Mindez azonban nem történhetett volna ilyen zökkenőmentesen, ha Itáliában és Európa-szerte nem lett volna már hosszú századok óta előkészített talaj a naptisztelet számára. A Római Birodalomban görög hatásra erősödött meg a napkultusz, miután a birodalom bekebelezte a görög területeket. Maguk a hellének két napistent is tiszteltek. Az egyik a már említett Héliosz, aki jellegzetes napszekerével, a négy ló vontatta quadrigával utazta végig nap mint nap az eget. A másik napisten, amely több más funkcióval is bírt, Apollón, a görög istenek egyik legtekintélyesebbje. Jellegzetes fegyvere az íj. (A budapesti Deák tér mellett néhány éve felállított egyik bronz szobrának is csupán ennyi az öltözéke.) Ikertestvére Artemisz, vagy más néven Diana (akinek ember nagyságú öntöttvas szobra a budai várban, az Uri utcában, a domonkos templom tövében áll). Mindketten híresek halált osztó nyilaikról is.

             Vallási keveredés: eredeti egyiptomi obeliszk a Szent Péter tér középpontjában  

Folytatván a gondolatsort valóban két obeliszkre van szükség ahhoz, hogy működjön energetikai szinten akár tér harmonizálásaként is                                                                                                                        

Mint jó gazda szemügyre veszi a birtokait, gazdaságát, népét. Rendszerint meglátogatja őket, elbeszélget velük, gondjukat viseli. Hogy jól viselhesse gondjukat ezért találkozik velük rendszeresen. „Ami nagyban az kicsiben” A jó királyok is a NÉP számára rendszeresen tartottak „panasznapot”, hogy jól láthassák a problémákat, s megfelelően orvosolhassák azt. Így van ez nagyban is A NIMRÓD bolygó 3600 évente érkezik földközelbe. Erről a bolygóról érkeztünk valamennyien a kos csillagkép szülöttei a földre. Ezen bolygó királya NIMRÓD a Magyarok Ősapja. Kezdetben az első utat a teremtő Atya és Anya ADAMU és HÉVEKUS személyében tette ezt meg, hogy földön népesítse be fiaival lányaival a földet. Majd első égi fiára bízta a földi királyságát. Méltón készüljünk fel fogadására 2012-re. A Mars és a Jupiter között elhaladó NUBIRA bolygóról érkeztek mindig űrhajókkal a maya, egyiptomi ábrázolások, stonhents, mint földi űrállomások jegyzőkönyvei állnak a jövő számára, s egyben, útjelzőként szolgálnak a nagy építmények a különböző ciklusokról az újbóli

visszatérők számára. Világon számtalan helyen megörökítették az utolsó érkezést, mert egyszerre több pontra is leszálltak űrhajóikkal. Hat fő központ található a földön. Ebből egy Európa központja azon belül is a kárpát medence. Sumerok, Szkíták, Magyarok mind ugyan azt jelentik mindössze, más időben, más helyszínen. A jogfolytonosság azonos. Kerszttények

                   vagyunk az, az az egyenlőszárú kereszt    a jel ami annyit Jelent a 12. bolygó népe, ami fényesebb a napnál. Így érthető az a mondás: „Világosabb a napnál is”. Vagy is a nap fényénél a NIMRÓD bolygó sokkal fényesebb, mindössze azért nem látszik, mer a nap mögül jön egy ellipszis pályán ami miatt a bolygó fényét a nap kitakarja és így érthető a TURUL mit jelent HÁTurul jön. Az a mi urunk. Ezért madár formában ábrázolták, hogy még érthetőbb legyen. Szárnyal szabadon, mint a madár. Mint a MADAR a BOLYGÓ jele az egyenlő szárú kereszt. (2009 nyárvégén ősszel a lemenő nap fényénél különös erős fény volt látható az égen, ami nem a lenyugvó napnak volt köszönhető.)

Amikor István király felvette a kereszténységet, valójában nem tett mást, mint megerősítette az ősi hitét népével, s annak égi királyával. Ezért van minden árpádkori templomban  jelen a jel. Ezért népművészeti ábrázolásunk gyöngyszeme. Ezért a világ minden pontján megtalálható napjaink építészetében is a jel, mely hovatartozását hivatott igazolni. Mert mind testvérei vagyunk a földön egymásnak, bár mely naprendszerből is érkeztünk erre a földre. Mindössze az a tény, hogy a 12.  bolygó törvénye az úr a földön. Ennek első és utolsó királya NIMRÓD. Reinkarnációjaként mikor itt járt tudhatjuk, Buthának, Noénak, Krisnának, és az utolsó közel ötszázéves ciklusokban 2000 évvel ezelőtt Jézusnak, rá közel 500 évvel Atillának, őt követvén Istvánként, Majd Mátyásként, s most az újabb ötszáz év elteltével milyen formában jelenik meg az majd ha itt lesz mindenki tudni foglya. S így mint mindenki királyaként felszabadítja az embert aki saját rabságának fogja. Ahogy Jézusként hátra hagyta,                     

„a leghosszabb rabságból is lészen egyszer szabadulástok” akkor nem igazán értették miről beszél, mert nagy időt az ember nem lát át rövid élete során. A monumentális építészet ezeket hívatott átörökíteni nemzedékről nemzedékre, időről időre. De a tudatlanság állandóan pusztította, félvén, nem ő a kiválasztott. Pedig, ki e földre érkezett, mind ki választott. Ki választott volna, hogy jössz vagy sem, ha nem te? Ezért nem kell senkire sem felnézni, és lenézni. Hisz 25920 év itt a földön az egy égi esztendő odafenn. Ami kicsiben az nagyban, és ami fenn, az lenn. Véget ér egy égi esztendő, ami egybe esik a 3600 éves ciklussal amit felfedeztek újra, hogy új égitest van láthatáron. Egy égi évben egyszer van lehetőség, a föld nevű bolygóról mint az élet iskolájáról eltávozni, hogy a következő 25920 év múltán visszatérhessünk egy magasabb osztályba. Ugyanakkor a 3600 évs ciklusnak köszönhetően lehetőségünk van testvéreinkkel találkozni és az új tudást mit ajándékként hoznak a föld emberiségének átvenni. Ez jó nagy társasjáték.         

 

MEGTALÁLTÁK a 12. Bolygót?
2008. 10. 02.
 
  Tudósaink több évszázada állítják, hogy csak a Föld van olyan különleges helyzetben, hogy kialakulhatott rajta az élet.
.
Galaxisunkban eddig 170 olyan bolygót figyeltek meg, melyek egy nap körül keringenek, azonban ezek vagy olyan nagy méretűek, vagy olyan közel vannak a napjukhoz, vagy ellenkezőleg olyan messze, hogy ezeken az élet földi formája nem tudhatott kialakulni.
.
2006 januárban közzé tették a hírt, hogy egy 73 fős csillagász csapat, 3 csoportban dolgozva minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy találtak egy Földszerű bolygót, mely egy nap körül kering. A bolygó háromszor nagyobb mint a Föld, és háromszor messzebb van a napjától, mint a Föld a Naptól.
2005 július óta követték és számoltak, kiderült, hogy hasonló körülmények lehetnek ott is mint a Földön, és akár teljesen hasonló élet ki is alakulhatott rajta.
A dolog külön érdekessége, hogy a sumer leírások említették a 12. bolygót, a Nibirut, melyről származhat akár az értelmes emberi élet. Nos pillanatnyilag az újonnan felfedezett bolygó adatai és pályája megegyezik ezzel. Persze ez lehet csak véletlen egybeesés is.
.
Az is csak véletlen lehet, hogy az összes tudós gratulált Sitchinnek, aki 1976-ban leírta a bolygó létezését, a sumer leírások alapján. Épp ilyen véletlen volt, amikor 1976-ban leírta az Uránusz és Neptunusz bolygók vizes, kékeszöld kinézetét. Mikor 1986-ban és 1989-ben a Voyager2 űrszonda első emebri alakotásként meglátta a két bolygót, pont azt látták, amir a sumerok leírtak.
  
Forrás:http://vizkoz.silihost.hu/Erdekesseg/erd_3_06_07.html

 

Mikor Nimrod és népére testvérei rátörtek irigyelvén a RÁ RÓT égi hatalmat akkor a túlerővel szemben, mivel már az égiek magára hagyták s nem kapott égi segítséget, hogy megtudja, mivel érdemelte ki az égiek kegyvesztését, úgy döntött személyesen jár utána dolgoknak. Űrhajót épít s ennek lett kilövő állomása, amit ma Bábel tornyának ismerünk. Itt zavarodott össze az elme, úgy mint ma, nem tudta már kinek higgyen,s kinek nem. Kilövés előtt így búcsúzott szertett népétől: Nem tudom kapunk e égi segítséget, de tartsatok ki és én visszajövök és felszabadítalak minden rabságotokból. Mivel NÉPE híven hitt királyának úgy döntött, hogy ha kell az idő végezetéig várnak rá
 

Mert népét sosem hagyta cserben. Ez nem azt jelentette, hogy mindössze egy emberöltőről van szó. Ezért már a türelmetlenebbek úgy várták mint a messiást 2000 évvel ezelőtt is. Vol,t akiket akkor szabadított meg, volt akiket később, és van akiket most fog megszabadítani. Messiás A teremtés nyelve MAGYAR így érthető. MESSZE ÁS. A naprendszerek útvesztőin kellett áthaladnia földi technikával. Minden irányító központ nélkülözésével. Mert mikor az égiek a földre szálltak akkor a saját röppályájuk korordinációikat a saját technikájukkal alkalmazták. Viszont NIMRÓD vakon repült, s mikor célba ért, igen meglepődtek az Istenek, hogy akiről lemondtak, veszni hagyták a legjobb hadvezért, akit nem mentettek ki, egyszer csak megjelenik. Örültek is meg nem is. Szégyenkeztek is meg nem is. Mivel oly nagy égi háború kerekedett eközben fenn, aminek levetülete volt a földön népének támadása, hogy nem engedték vissza, hisz fenn nagyobb szükség volt RÁ mint lenn. Majd ha itt jól álnak a dolgok lemehetsz és felszabadítod néped. Mára az ÉGI háborúk fenn lassan befejeződnek, s ennek köszönhetően a Földi háborúk is a végére érnek. 2035 re kialakulhat a földön is a földi paradicsomi állapot. Ahhoz pedig minden embernek saját magának kell háborgó tengerét lelkét lecsendesíteni, megbékélni önmagával, s a világgal. Mert csak azon képpen léphetünk be az előttünk álló földi paradicsom kapuján, mely mindenki előtt egyformán  nyitva áll, ha a gyűlöletet, haragot, félelmet, irigységet, kishitűséget, kapzsiságot, önzőséget félelmet, tudatlanság gyümölcsét mely nem más mint betegség, mint egy elhasználódott kopott, koszos ruhát levetjük magunkról, és a szeretet fényében megfürödvén szellemünket, lelkünket, testünket felöltöztetvén önzetlenséggel, segítőkészséggel, megbocsátással, örömteli szívvel léphetünk be a Nagyboldogasszony kertjébe.
Aki nem hisz, járjon utána. A világ teli van jelekkel, mindössze szét lett szórva, mi csak egy kis csokorba szedtünk néhány világszálat, akarom mondani virágszálat.
 
Néhány információ álljon itt más oldalakról megközelítve.    

Részlet a NetHírlap oldaláról   

 Magyar kutatók 1995-ben létrehozták a Térdimenzionális Fizikát és Algebrát (TDR). A naprendszer vizsgálata során több bolygón és Holdon telepített kőmintázatot találtak. Koruk kb. 14 ezer évre tehető. A kutatócsoport számára a TDR létrehozását az tette lehetővé, hogy egy fejlettebb civilizáció itt hagyott üzeneteiből talált meg ásatásokon eddig egy óriáslevél szétbontott részei közül ötöt. Ezeket TDR kódokkal írták, melyeket sikerült megfejteni és alkalmazni. Ezzel magasan a jelenlegi kor technológiai tudása felett járnak. Az eddig megtalált információk TARTALMA: bolygók, holdak adatai és jelzik a múlt főbb eseményeit is. A levelek megfejtése a következőket tárta fel:

1. Az emberi faj – ősi fajból -, irányított mutációval lett létrehozva, kb. 300 ezer évvel ezelőtt. Erre a mai kutatók is rájöttek már.
 
2. A befejező kísérletek a NIBIRU-n zajlottak. Az utolsó, legfejlettebb visszatelepített csoport a SUMÉROK voltak. Ezek egyik leszármazottja a MAGYAROK!
3. Az Ó-PERZSA és SUMÉR kőtábla jelzi a NIBIRU-t és jó helyen. A NIBIRU azonos a Jupiter IO nevű holdjával. Orosz űrhajók felvételei szerint, tele van romokkal.
4. Közben baj történt. Évmilliárdok alatt a napok is öregszenek…”A mi napunk kb. 15 ezer éve 10 ezer fokról lekapcsolt 6 ezer fokra. A külső világok lefagytak és sötétségbe borultak.
5. több faj is be akart települni. Ez okozta az Annunaki háborút is, de Dél-Amerikában is vannak atom-és sugárcsapás nyomok.
6. ekkor lépett a csillagközi Szövetség. Minden fajt eltávolítottak és a Terrát lezárták, hogy az emberiség zavartalanul fejlődhessen. Csak kutatóhajók jöhetnek be.
7.A Csillagközi Szövetség Galaxisok felett álló hatalmat nyilvánít ki. A leveleket ők hagyták hátra. Hatalmuk alig felfogható, az valóban ISTEN –szint.
8. A levél jelzi, hogy a Naprendszert 15 ezer éve beszabályozták! Bolygók, holdak, aszteroidák lettek pályára állítva.
9. Többször is jeleznek egy koordinátát! Ez a Mars és a Jupiter közt van. Egy 100 km-nél nagyobb aszteroida halad rajta.
10. Ezt kulcsként jelzik. Lehet, hogy hagytak ott valamit. Esetleg találkozási pont. Távoli felvételünk van róla. Sötét tömeg. Állomás? Bázis?
11. Most a meglévő anyagot orosz kutatókkal újra számítjuk, hátha egyszer elindul egy robotűrhajó az asterre.
12. Levél jelzi az Egyiptomi Piramisokat, egy egyszerűbb levelet, topológiai rendszert. Egy részét megtaláltuk.
13. Vita eldőlt, a hazudozások kora lejárt.NEM VAGYUNK EGYEDÜL!
14. A levél akkor fog nyilvánosságra kerülni, ha a fordítások egyértelműek lesznek.
15. Ez volt a Karácsonyi Ajándék!Kaptunk egy levelet, valamiféle ISTENI hatalomtól! Az anyag nagyon nagy. Amit itt leírtunk csak egy laza keret, mert az ott jelzetteknek nagy részét még meg se találtuk (pl. jelzi a Neptunusz holdakat is).

                     
 
A 12. bolygó és a földi piramisok rejtélye....
Részletek a dumafórum oldaláról

Én nem olvastam ezeket a regényeket, mert alapjába véve nekem ez a téma nem regénybe illő én az igazság megismerésére vágyakoztam egész életemben.
Sokáig kis hülyének gondoltam magam és nem értettem, hogy az ókori és még régebbi építkezéseken miért vannak olyan monumentálisan nagy ajtók, kapuk??? Hiszen ha elefántokon ülve vonultak be vagy ki rajta, még akkor is méterek tömege maradt plusszban. Na és a piramisok miért olyan hatalmasok??? Ordít róluk, hogy nem a földi ember méreteihez készültek.

Egy hozzászólásban csak 4 db képet tölthetek fel, majd folytatom a fotók feltöltését a következő hozzászólásomban.
Mára rá kellett, hogy döbbenjek, hogy az emberiség múltjának dokumentumjai eldugva a köznép elől múzeumi raktárak mélyén porosodik, mert látványa nagymértékban borítaná azt, amit ma vallásnak nevezzünk és sok tudatlan, megtévesztett ember lelkének egyetlen vigasza.
Pedig "isteneink" porhüvelye még fellelhető imitt amott, csak el kellene mondani, hogy ők a csillagközi térből érkeztek a Nibiru bolygóról, amely Naprendszerünk 12. bolygója és bár létezéséről már tudunk, sőt csillagászati távcsővel is megfigyelhető, de létét hivatalosan agyonhallgatjuk, mert ha elismernénk, a földi létünkről kialakított vallási téveszmék sokasága borulna. Ha pedig emberek tömegei hit nélkül maradnának az beláthatatlan következményekkel járna a jövőnkre vonatkozóan....
Az idegenek, mint láthatjátok hatalmas termetűek voltak és az óriás meséknek innen ered a valós gyökere. Egyáltalán amit úgy gondolunk, hogy meseként ránkmaradt, a sárkányok, a griffek, az unikornis, az ördögök, a kentaurok, horus és anubius, minotaurus és a nephilimek mind mind egy korábban extra magasan virágzó idegen kultúra génsebészeti kísérletezéseinek termékei.
Az abban a korban élt emberek nem képzelődtek és álmodoztak, mert a valóság lehetőségei akkoriban minden képzelőerőt felülmúltak....
A ma embere meg, aki még álmában sem volt képes azt a jólétet megtapasztalni, amit az a társadalom az emberek számára nyújtott, agymosott fejjel fordul el ezektől a bizonyítékoktól....
    

 
 
 
 
 

Nos akkor folytatnám.... Elsősorban azok számára akik azt hiszik, hogy ezek ügyes PhotoShop trükkök feltöltök még néhány képet....
A földön eddig talált humáncsontvázak méretei láb mértékegységben...
a kép baloldalán a 6 feet a mai ember mérete a jobb oldalon lévő csontváz pár cm híján 12 méter magas
Az istenek által megalkotott első ember ADAMU, is két és félszer olyan magas volt, mint a mai ember....
 

Gilgames

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

 
Gilgames

Gilgames Uruk ötödik királya, Lugalbanda fia, aki i. e. 2650 körül uralkodott. Neve megtalálható a sumer királylistán is, de életét elsősorban a Gilgames-eposzból ismerjük, amelynek ő a főszereplője.

A róla szóló Gilgames-eposz kétharmadrészt isteni, egyharmadrészt emberi lénynek írja le, mondván, hogy édesanyja, Ninsun istennő volt (akit Rimat Ninsunnak is hívnak). Ezzel Gilgames az egyik első emberfeletti ember az irodalomban, akinek a neve fennmaradt.

A történeti Gilgames [szerkesztés]

A Gilgames és Aka eposz leírja Kis királyával, Akával való összeütközését. Az eposz történeti eredete nagyon valószínű, mivel egyetlen isten sem szerepel benne. Aka a sumer királylista szerint Enmebarageszi fia volt, akiről – Mebarageszi néven – rendelkezünk régészeti bizonyítékkal. Ez is erősíti Gilgames történeti személy voltát, másrészt arra mutat, hogy az I. Kis-i dinasztia és az I. Uruk-i dinasztia nem egymást követően, hanem részben egy időben uralkodott.

Aka felszólította Gilgamest víztárolók építésére. Az öregek engedelmeskedésre, a fiatalok harcra buzdították. Azt jelentheti mindez, hogy Aka ekkor Kis királyaként egy nagyobb terület, talán egész Sumer feletti főhatalmat gyakorolta. Gilgames megtagadta az engedelmességet, mire Aka ostromolni kezdte Urukot, de Gilgames egy kitöréssel legyőzte őt. Gilgames az eposz szerint megkímélte Aka életét, aki korábban megmentette az övét. Gilgames talán az Uruk feletti hatalmát is Akának köszönhette. Úgy tűnik, valójában ekkor került a „királyság”, azaz a Sumer feletti főhatalom Kisből Urukba. A „Kis királya” cím azonban még később is fontos szimbolikus erővel, az egész Sumer feletti főhatalom igényével társult.

Gilgames utódja fia, Urnungal (Urlugal) volt, aki a Tummal-felirat szerint újjáépítette Tummalt, Ninlil istennő szentélykörzetét Nippurban. A Tummal-felirat elmeséli Nippur építéstörténetét, amiből levonható a következtetés, hogy nemcsak Aka és Gilgames, hanem Meszannepadda, az I. Ur-i dinasztia első királya is kortársuk volt. Aka vereségével talán megindult a harc a városi dinasztiák között a főhatalomért, és ezért rombolták le és építették újjá annyiszor a szimbolikus jelentőségű nippuri szentélyeket ebben a korban.

Források [szerkesztés]

Forrás:Wikipédia

 Nimrud-tábla üzenete

2007.12.25. 20:40 | Esekiel Stone | 74 komment

Címkék: nimrud tábla nibiru nimrud dag nimrud marduk

Az ókori népek sokkal fejlettebb csillagászati ismeretekkel rendelkeztek, mint ahogy ezt manapság a hivatalos álláspont képviselői beállítják. A Nimrud-tábla az egyik bizonyíték arra, hogy ismerték az égitesteket és a Nibiru bolygót. A tábla egy hatalmas kőfaragvány, amelyet Törökországban fedeztek fel. Ezen a kőtáblán örökítették meg a Nibiru utolsó áthaladását. Manapság érthetetlennek tartják, hogy az ősi sumérok honnan is szerezték a csillagászati ismereteiket. Az olyan régészeti bizonyítékokat, mint a Nimrud-lencse általában besöprik a szönyeg alá és elöjönnek a jól ismert okoskodó, fölényes magyarázatokkal, hogy kiderült a csalás, hamísítás volt a lelet stb. Módszeresen cáfolnak minden olyan információt, ami azt támasztja alá, hogy az asszírok sokkal fejlettebbek voltak csillagászati szempontból, mint azt ma gondolnánk. Ahogy a képen is látható a Nimrud-tábla egy elég jelentős müvészeti alkotás, amelyet azért elég körülményes lenne besöpörni a szönyeg alá. A faragvány a törökországi Nimrud Dag-ban található monumentális szobrok társaságában tekinthető meg.

A Nimrud-tábla értelmezése:Az oroszlán csillagkép felett három bolygó látható a Mars, Merkúr és a Jupiter a csillagképtől jobbra pedig a Nibiru. A sumérok természetesen ismerték ezeket az égitesteket és azzal is tisztában voltak, hogy a keringésük hogyan viszonyul a Nibiruhoz. A sumér pecséthengereken ábrázolásokat találhatunk a Nibiru pályájának mozgásáról. Olyan kardinális csillagászati pontokat neveztek meg a sumérok, amelyek segítségével a Nibirut azonosítani lehet. Ebben a három fentebb látható bolygónak a Marsnak a Merkúrnak és a Jupiternek kulcsfontosságú szerep jutott. A Nibiru, amikor belép a naprendszerbe legelöször a Merkúrral találkozik. Ekkor együttáll a Merkúr bolygóval és harminc fokos szöget zár be a Föld pálya kistengelyével. A második találkozási pont a Jupiter pályájával történik és szintén kb. harminc fokos szöget zár be a Föld kistengelyével. A harmadik találkozási pont már a napközelpontjával történik. A kutatók szerint egykor éppen itt ütközhetett a Nibiru vagy az egyik holdja a Földdel, amely során az élet átkerült a bolygónkra. A Nimrud-táblán látható konstelláció érdekessége, hogy ötven évenként ismétlödik. Az ötvenes elég beszédes szám mivel kapcsolódik Mardukhoz. A számítások szerint 2012-ben következik be az áthaladás, de ez csak akkor válik biztossá, ha 2009-ben a déli féltekén szabad szemmel is észlelhető lesz a Nibiru.
 
 

 

vissza a címoldalranagyboldogasszony.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!